GKFXPrimeVN

WTIQ8 - 13/07/2018

Giá xuống
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 70,75

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 70,75 với mục tiêu 69,85 & 69,20.

Phương án phụ: nếu vượt qua 70,75, có thể tới 71,20 & 71,80.

Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 70,75 khả năng quay về 69,85 là rất lớn.