GKFXPrimeVN

WTIUSD - 02/08/2018

Giá xuống
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 68,40

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 68, 40 với mục tiêu 67,30 & 66,95.

Phương án phụ: nếu vượt qua 68,40, có thể tới 68,80 & 69,15.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.