GKFXPrimeVN

WTIN8 - 05/06/2018

Giá xuống
FOREXCOM:WTIUSD   Us Crude Oil CFD
Điểm xoay: 65,95

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 65,95 với mục tiêu 64,15 & 63,60.

Phương án phụ: nếu vượt qua 65,95, có thể tới 66,65 & 67,35.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm.

Bình luận