GKFXPrimeVN

Oil (WTIN8) - 04/06/2018

Giá xuống
FOREXCOM:WTIUSD   Us Crude Oil CFD
Crude Oil (WTIN18) trong ngày: dưới áp lực

Điểm xoay: 66,65

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 66,65 với mục tiêu 65,00 & 64,15.

Phương án phụ: nếu vượt qua 66,65, có thể tới 67,35 & 67,90.

Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 66,65 không bị vượt qua, chỉ số giảm tới 65,00.