DatTong

XAGUSD, bạc giảm giá !

Giá xuống
OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
D1:
- Xu hướng hiện tại giảm mạnh
- Giá đã phá vỡ mức hỗ trợ và đóng dưới
- Quay lại test cản cho bearish outside bar
--> Bán
Bình luận: Move stoploss to entry !
Đóng lệnh: đạt mục tiêu