Gold-Invest

Dự báo giá Vàng chuẩn kịch bản 2 sau khi đục 1637 31/10/2022

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vùng Kháng Cự Quan Trọng: 1655 - 1672
Vùng Hỗ Trợ Quan Trọng: 1638 - 1617

DỰ BÁO GIAO DỊCH:

CANH SELL XAUUSD QUANH VÙNG GIÁ 1635 - 1637 (Nếu Vàng Đục Qua 1638 thì sẽ hình thành xu thế giảm)


Stop Loss : 1645
Take Profit 1 : 1630
Take Profit 2 : 1625
Take Profit 3 : 1620

Lưu ý : hãy đánh 1% tài khoản để đảm bảo nguyên tắc quản lý vốn. Không vào quá 5% vốn trong vòng 10 giá gần nhất
Luôn đặt SL trong mọi trường hợp, Chú ý vào lệnh theo vốn hiện tại
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.