Gold-Invest

Tín hiệu giao dịch Vàng giá chuẩn, cân nhắc vào lệnh

Gold-Invest Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vùng Kháng Cự Quan Trọng: 1675 - 1690
Vùng Hỗ Trợ Quan Trọng: 1638 - 1652


DỰ BÁO GIAO DỊCH:

CANH BUY XAUUSD QUANH VÙNG GIÁ 1648 - 1653


Stop Loss : 1640
Take Profit 1 : 1660
Take Profit 2 : 1665
Take Profit 3 : 1670

CANH SELL XAUUSD QUANH VÙNG GIÁ 1670 - 1674

Stop Loss : 1680
Take Profit 1 : 1660
Take Profit 2 : 1655
Take Profit 3 : 1650

Lưu ý : hãy đánh 1% tài khoản để đảm bảo nguyên tắc quản lý vốn. Không vào quá 5% vốn trong vòng 10 giá gần nhất
Luôn đặt SL trong mọi trường hợp, Chú ý vào lệnh theo vốn hiện tại
Bình luận:
Đóng lợi nhuận Sell +100 pips

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.