NgocDuongTrading

Chiến lược giao dịch Vàng ngày 06/05

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá Vàng chạm Keylevel H1 và có dấu hiệu rút râu
Vậy nên tôi sẽ thực hiện kế hoạch Sell vàng ngay lúc này

Chiến lược SELL Quanh Vùng Giá : 1882
Dừng lỗi : 1900

Điểm chốt lời 1: 1872
Điểm chốt lời 2: 1862
Lưu ý: Cài TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn!

Chúc bạn giao dịch thắng lợi, tôi sẽ cập nhật các điểm vào lệnh liên tục
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.