NgocDuongTrading

Hôm nay Vàng đánh như thế nào ? ngày 09/05

Giá xuống
NgocDuongTrading Cập nhật   
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá Vàng dường như đã bước vào 1 chu kì Giảm
Bằng chứng cho thấy giá liên tục bị đạp xuống khi chạm các đường EMA
Vậy nên hôm nay chúng ta sẽ vàng hồi lên để Sell xuống

Chiến lược SELL Quanh Vùng Giá : 1885-1887
Dừng lỗi : 1895

Điểm chốt lời 1: 1872
Điểm chốt lời 2: 1862
Điểm chốt lời 3: 1852
Lưu ý: Cài TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn!

Chúc bạn giao dịch thắng lợi, tôi sẽ cập nhật các điểm vào lệnh liên tục
Bình luận:
Full TP3 + 300PIP
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.