NgocDuongTrading

Vàng tạo 2 Đáy khung H4 - Buy mạnh

Giá lên
NgocDuongTrading Cập nhật   
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Mô hình 2 đáy đang xuất hiện ở khung H4
Các khung nhỏ cũng đã cho xu hướng đi lên
Chiến lược Buy sẽ được áp dụng thời điểm này

Chiến lược Buy Quanh Vùng Giá : 1860
Dừng lỗi : 1845

Điểm chốt lời 1: 1875
Điểm chốt lời 2: 1895
Điểm chốt lời 3: 1911
Lưu ý: Cài TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn!

Chúc bạn giao dịch thắng lợi, tôi sẽ cập nhật các điểm vào lệnh liên tục
Bình luận:
+50pip
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.