NgocDuongTrading

Cơ hội MUA VÀNG ngày 10/05

Giá lên
NgocDuongTrading Cập nhật   
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá không thể vượt qua ngưỡng hỗ trợ 1850 và sau khi kiểm tra mức này, nó đã quay trở lại mạnh mẽ.
Tôi đang đợi hồi phục từ bộ phận hỗ trợ. Mục tiêu của tôi là đỉnh cũ 1910

Chiến lược Buy Quanh Vùng Giá : 1860
Dừng lỗi : 1845

Điểm chốt lời 1: 1875
Điểm chốt lời 2: 1895
Điểm chốt lời 3: 1911
Lưu ý: Cài TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn!

Chúc bạn giao dịch thắng lợi, tôi sẽ cập nhật các điểm vào lệnh liên tục
Bình luận:
+50pip
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.