FAST-TRADING

GOLD đi vào trạng thái tái cấu trúc

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên hôm qua, sau khi hoàn thành sóng 5 hồi phục về quanh mốc 1979 - 1983 thì GOLD gặp lực bán lớn tại đây và tiếp tục giảm mạnh trở lại trong đêm.

Hiện tại, xu hướng giảm của GOLD vẫn đang được ủng hộ, và nếu chúng ta đánh nhãn từ mốc giảm tối qua thì giá đã chạy được 3 sóng nhỏ và đang tích luỹ tạo mẫu sóng IV quanh vùng 1960 hiện tại, theo lý thuyết Elliot, nếu như hiệu chỉnh thì sóng IV dự kiến sẽ lùi về quanh mốc 38.2% (1967 - 1969). Có khả năng vùng này sẽ là vùng tiếp tục hoàn thành sóng V về vùng đáy 195x trong chiều và tối nay.

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.