FAST-TRADING

GOLD kết thúc 5 sóng phục hồi từ vùng 195x

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên hôm qua, sau khi hoàn thành sóng giảm số 5 về quanh vùng 1952 - 1958 thì GOLD đã phục hồi mạnh trở lại trong đêm, với mẫu sóng hiện tại, có thể hôm nay GOLD sẽ vẫn tích luỹ sideway trong biên 1952 - 1958.

Nếu chúng ta xem xét cấu trúc sóng từ đợt phục hồi thì cũng sẽ thấy giá đã hoàn thành đủ 5 sóng, vì vậy có thể trong chiều tối nay, giá sẽ quay đầu giảm ngắn hạn về quanh mốc 1965 - 1966, hoặc xa hơn có thể về vùng 195x như đêm qua.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.