FAST-TRADING

GOLD - Tiếp tục thuận theo cấu trúc sóng giảm hiện tại để giao d

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên tuần trước, sau khi điều chỉnh về quanh vùng đáy 2001 - 2003 thì GOLD đã có đêm phục hồi mạnh trở lại trong đêm, nếu chúng ta quan sát xu hướng ở chiều tổng thể thì hiện tại hướng đi của VÀNG đang không xác định. Chỉ có 1 dấu hiệu duy nhất hiện tại là cấu trúc đỉnh trước cao hơn đỉnh sau, cho thấy khả năng giảm giá sẽ cao hơn.

Nếu xem xét giao dịch thì chúng ta nên chờ giá phá qua khỏi kênh giá định sẵn đã chắc chắn rằng xu hướng giảm quay lại. cùng với đó, chúng ta có thể chờ Sell quanh vùng 2017 - 2021 với mục tiêu ngắn hạn tại 2001 - 2003.

Có thể quản lý dừng lỗ tại 2035.

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.