FAST-TRADING

GOLD tiếp tục xu hướng giảm, kiểm tra vùng Sell sóng 4

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên hôm qua, sau khi Retest lại quanh vùng 2003 - 2010 thì GOLD tiếp tục bị bán mạnh và đang bắt đầu định hình xu hướng giảm ngày càng rõ hơn.

Nếu chúng ta đánh nhãn sóng từ vùng đỉnh 2020 thì có thể giả định giá đã chạy được 4 sóng, với sóng 3 là sóng mở rộng. Lý do ta chọn sóng 2 tại vùng 2014 là vì sau khi giảm điểm, giá có cú phục hồi nhanh trở lại về 50% đoạn giảm từ 2020 - 2003. Theo như đánh giá ở giai đoạn này, vùng sóng 4 đang có khả năng sẽ hình thành quanh vùng 1990 - 1992 khi đang bắt đầu xuất hiện lực bán lại tại đây.

Chúng ta có thể xem xét chờ Sell quanh vùng 1990 - 1992 với mục tiêu ngắn hạn tại 1985. Có thể quản lý dừng lỗ tại 2001.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.