DatTong

XAUUSD, Dự báo xu hướng!

DatTong Premium Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Dự báo giá Gold!
D1:
H4:
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Dời stoploss vào entry, Chốt 1/2 !
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Move stoploss to 1252.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.