HarryDamThanhHiepNWG

nhịp đập thị trường vàng ngày 16.9.2022

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
giai đoạn này nên làm gì
khi đã trải qua những giai đoạn điều chỉnh rất tốt

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.