PhamLocFx

Phân tích XAUUSD, W1

Giá xuống
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Nhìn từ khung giờ W1 chúng có có thể thấy rõ tín hiệu nến từ các thanh Pinbar rõ ràng. Mục tiêu trong khoảng thời gian tới ưu tiên việc giữ SELL vàng tại mức 1411.80.Mức dừng lỗ : 1442.88 , Mức chốt lời: 1355.59.

Ý tưởng liên quan