PhamLocFx

Phân tích XAUUSD, W1

Giá xuống
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Nhìn từ khung giờ W1 chúng có có thể thấy rõ tín hiệu nến từ các thanh Pinbar rõ ràng. Mục tiêu trong khoảng thời gian tới ưu tiên việc giữ SELL vàng tại mức 1411.80.Mức dừng lỗ : 1442.88 , Mức chốt lời: 1355.59.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.