FAST-TRADING

GOLD hoàn thành 5 sóng từ đỉnh

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên hôm qua, GOLD tiếp tục bị bán mạnh về quanh vùng 1952 - 1956, tuy nhiên đang bắt đầu có dấu hiệu yếu dần tại đây.

Nếu chúng ta xem xét cấu trúc sóng kể từ vùng đỉnh 204x thì GOLD có thể đã hoàn thành đủ 5 sóng, với sóng 3 là sóng mở rộng mà chúng ta đã đánh nhãn ở bài viết trước.

Sau khi bị bán mạnh trong phiên tối qua cũng có thể xem xét đó là sóng 5 cuối trong 1 đợt cấu trúc. Vì vậy, khả năng trong hôm nay và mai có thể GOLD sẽ có đợt phục hồi trở lại vùng 1976 - 1985, bởi vì đây là vùng đỉnh sóng 4 đã tạo trước đó.

Nếu xem xét giao dịch thì chúng ta có thể Buy quanh vùng 196x này với mục tiêu ngắn hạn tại 1976 - 1985. Có thể quản lý dừng lỗ tại 1948.

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.