EricGoldHunter

Quét hết đỉnh có có nến Bull thì cứ sell mn nhé

Giá xuống
BLACKBULL:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Như đúng nhận định thì Vàng đã quét hết cả 3 đỉnh rồi
Quét xong còn để 1 cây Bullish thì khả năng cao là fake, nó đang dụ mấy ông buy đó,
Tôi Sell nhé!!
Ăn buy no rồi thì có sức mà gồng sell
Stop loss 2023
Đã khớp limit sell 2019 rồi
Thả về 800- 1000pip
Take profit 1940-1930
--
Còn nếu phá 2022 thì chờ 2080 sell về
Gold lucky!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.