EricGoldHunter

Nếu Vàng tăng mạnh những ngày đầu tuần thì có Sell được không?

Giá xuống
EricGoldHunter Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold có lên trước phá đỉnh trong những ngày đầu tuần thì vẫn có thể Sell hồi được 1000pip
Gold có lên trước phá đỉnh trong những ngày đầu tuần thì vẫn có thể Sell hồi được 1000pip
Gold có lên trước phá đỉnh trong những ngày đầu tuần thì vẫn có thể Sell hồi được 1000pip
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Done
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.