EricGoldHunter

Đừng nãn, gồng kèo 800ppip nào

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Đoạn xuống này đừng
thấy nến rút chân mà chốt Sell 2019 non
nó dụ buy rồi quét thanh khoản đấy
---
Nên đừng cứ đánh 5-10 giá rồi chốt non thì ko chơi lại với cái thị trường PHA KE này đâu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.