Gold-Invest

Chiến lược Scaping Vàng phiên Mỹ 23/03/2023

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá vàng giao dịch thành công ngoài mức hợp lưu hỗ trợ $1962 bao gồm Fibonacci 38,2% trong một ngày và 100-HMA.

Cũng đóng vai trò là hỗ trợ chính ngắn hạn là mốc 1.960 USD bao gồm 5-DMA, mức cao hàng tháng trước đó và Fibonacci 23,6% trong một tuần.

Nếu báo giá giảm xuống dưới 1.960 đô la, thì không thể loại trừ khả năng nó giảm xuống mức thấp mới nhất xung quanh 1.930 đô la.

Trong khi đó, dải cao nhất và cao nhất hàng tuần trước đó của Bollinger khi chơi hàng giờ làm nổi bật $1992 như một rào cản tăng giá ngay lập tức.

Theo đó, nam châm tâm lý 2.000 đô la và dải trên của Bollinger trong 4 giờ chơi, gần 2.002 đô la, có thể hoạt động như một bộ lọc bổ sung về phía bắc.

DỰ BÁO GIAO DỊCH CHIẾN LƯỢC:

CANH SELL XAUUSD QUANH VÙNG GIÁ 1980 - 1985


Stop Loss : 1989
Take Profit 1 : 1970
Take Profit 2 : 1965
Take Profit 3 : 1960

CANH BUY XAUUSD QUANH VÙNG GIÁ 1930 - 1935

Stop Loss : 1927
Take Profit 1 : 1940
Take Profit 2 : 1945
Take Profit 3 : 1950

Lưu ý : hãy đánh 1% tài khoản để đảm bảo nguyên tắc quản lý vốn. Không vào quá 5% vốn trong vòng 10 giá gần nhất
Luôn đặt SL trong mọi trường hợp, Chú ý vào lệnh theo vốn hiện tại

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.