FAST-TRADING

GOLD - Sóng chéo kết thúc tại sóng 5

Giá xuống
FAST-TRADING Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Tiếp tục cho bài viết hôm qua, sau khi GOLD tích luỹ mẫu tam giác tại 175x - 176x thì sau đó đã hoàn thành sóng 5 trong phiên chiều tối, dự kiến 5 sóng này đã kết thúc và GOLD có khả năng sẽ xảy ra 1 nhịp điều chỉnh trong phiên chiều tối nay.

Nếu xem xét mẫu sóng đang di chuyển hiện tại thì sóng 5 đang có dạng sóng chéo kết thúc, mẫu này cho thấy khả năng giá sẽ có 1 đợt điều chỉnh tương đối lớn về vùng 175x, chúng ta sẽ có 2 phương án giao dịch cho mẫu này.

PA1: Có thể canh Sell quanh vùng 1778 - 1780 là vùng đỉnh (e) đã được thiết lập trong phiên sáng. Dừng lỗ tại 1788.

PA2: Chờ Sell khi giá Breakout khỏi line nối giữa điểm (b) và (d). Dừng lỗ tại 1780.

Target chung cho cả 2 lệnh này là 1754 - 1759.
Bình luận:
Hoàn thành PA2

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.