NgocDuongTrading

Chiến Lược giao dịch Vàng 23/05 - Sự phục Hồi Mạnh mẽ

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đã chuyển bước 1 xu thế Tăng mới, Tuy nhiên hôm nay vẫn sẽ còn 1 lực xả xuống trước khi Tăng trưởng mạnh mẽ
Tôi sẽ bán vàng ở ngay Entry này, và mở 1 lệnh Buy ở Keyvel phía dưới

Chiến lược SELL ngắn - Quanh Vùng Giá : 1852
Dừng lỗi : 1860
Điểm chốt lời : 1840
Lưu ý: Cài TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn!


Chiến lược Buy CHÍNH - Quanh Vùng Giá : 1839 - 1842
Dừng lỗi : 1830

Điểm chốt lời 1: 1850
Điểm chốt lời 2: 1865
Điểm chốt lời 3: 1888
Lưu ý: Cài TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn!

Chúc bạn giao dịch thắng lợi, tôi sẽ cập nhật các lệnh Scalping liên tục khi có tín hiệu tốt!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.