NgocSon_SM

Vàng 7/1 - Bản tin NF có hỗ trợ giá Vàng ?

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
XAUUSD buy lên giá hiện tại.
XAUUSD h1 giá đang sideway trong biên độ rộng.
Ngày hôm qua sau khi giảm về đến vùng hỗ trợ 1785 giá đang có dấu hiệu đảo chiều

Khuyến nghị buy lên giá hiện tại 1790, SL: 1783, TP: 1810 - 1820
Goodluck !!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.