Chana-Trading

Cuối tuần còn giữ được đà giảm giá?

Giá xuống
Chana-Trading Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Từ góc độ kỹ thuật, biểu đồ H4 cho thấy các đường EMA 34 và 89, hội tụ ở mức khoảng 1.927$, tiếp tục đem rào cản cho phe bò.
Trong khi đó, chỉ báo Động lượng tiến xuống dưới đường giữa của nó trong khi chỉ báo RSI không tiến tới mức 38.
Nhìn chung, Vàng vẫn đang mất định hướng cho lựa chọn tăng hay giảm mạnh tiếp tục.
Dữ liệu của Mỹ chỉ ra sự tăng trưởng vững chắc hơn dự đoán, trái ngược với cuộc đấu tranh kinh tế của các nền kinh tế lớn khác.
Do đó, USD tăng thêm sức mạnh trong môi trường không thích rủi ro.nhưng xu hướng tăng đang bị hạn chế thêm bởi sự tăng trưởng của USD.

SELL quanh 1927 - 1929

Stoploss : 1933

Take Profit : 1923
Take Profit : 1918
Take Profit : 1912

Lưu ý : TP, SL đầy đủ để an toàn và chiến thắng thị trường !
Giao dịch đang hoạt động:
20pips running
Giao dịch đang hoạt động:
+30pips SELL
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
TP1 HIT 40pips
Bình luận:
GOLD 1920. +70pips
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.