Chana-Trading

GOLD - Biên độ giảm đang dần được thu hẹp

Giá xuống
Chana-Trading Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Lãi suất của Mỹ được dự đoán sẽ duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn trong năm nay ,làm giảm triển vọng về bất kỳ lợi nhuận lớn nào đối với vàng vì lãi suất cao đẩy chi phí cơ hội của việc đầu tư vào kim loại màu vàng tăng lên.
Fed vẫn được cho là sẽ duy trì quan điểm diều hâu của mình, do lạm phát vẫn ở mức ổn định và thị trường lao động mạnh mẽ. Khái niệm này phần lớn được cho là sẽ đè nặng lên vàng và các kim loại khác trong thời gian còn lại của năm.

Chiến lược Buy quanh 1916$/1915$ vẫn đang được thực hiện đến trước phiên Âu hôm nay

SELL quanh 1927 - 1929

Stoploss : 1933

Take Profit : 1923
Take Profit : 1918
Take Profit : 1912

Chiến lược BUY quanh 1905 sẽ được update trước tin Unemployment Claims
Lưu ý : TP, SL đầy đủ để an toàn và chiến thắng thị trường !
Giao dịch đang hoạt động:
Giá đang di chuyển tiếp tục tăng lên từ vùng 1916$
Bình luận:
Tiếp diễn plan BUY 1915$ đi đúng hướng

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.