MrMin-Trading

GOLD 31/5 - Scalping BUY GOLD hôm nay

Giá lên
MrMin-Trading Cập nhật   
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá vàng đánh dấu mức tăng hàng ngày lớn nhất trong hơn một tuần vào ngày hôm trước khi Chỉ số đô la Mỹ (DXY) theo dõi lợi suất trái phiếu kho bạc giảm trong bối cảnh định vị cuối tháng, cũng như do tâm trạng thận trọng trước các chất xúc tác chính.
Cũng gây áp lực giảm giá đối với đồng bạc xanh và ủng hộ XAU/USD, có thể là dữ liệu hỗn hợp của Hoa Kỳ.

Sự phục hồi của XAU/USD cũng biện minh cho đường Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) tăng dần, được đặt ở mức 14, được cải thiện từ vùng quá bán. Tuy nhiên, các tín hiệu giảm giá từ chỉ báo Đường trung bình động Hội tụ và Phân kỳ (MACD) đã thúc đẩy người mua Vàng.

Canh BUY GOLD vùng giá 1950 - 1947

Stoploss: 1942

Take profit 1: 1955
Take profit 2: 1960
Take profit 3: 1970

Lưu ý: Cài TP SL đầy đủ chiến thắng thị trường và an toàn trong giao dịch
Bình luận:
Canh SELL GOLD vùng giá 1961 - 1964

Stoploss: 1968

Take profit 1: 1955
Take profit 2: 1950
Take profit 3: 1943
Bình luận:

SELL 1973 ĐÁNH TIN
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.