MrMin-Trading

Vàng hôm nay - Có phá được ngưỡng 1970?

Giá lên
MrMin-Trading Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Thị trường vàng và kim loại nói chung ổn định vào thứ Sáu và được thiết lập cho tuần tăng thứ hai, khi đồng đô la giảm giá trong bối cảnh đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tạm dừng chu kỳ tăng lãi suất vào tuần tới.
Kim loại màu vàng đã đánh dấu mức tăng trong ngày tốt nhất trong hai tuần vào thứ Năm, đạt đến mức cao nhất của phạm vi giao dịch được thấy kể từ giữa tháng Năm khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Hoa Kỳ tăng vọt làm gia tăng đặt cược vào việc Fed tạm dừng.

Trong ngắn hạn, Vàng khi trực tiếp Breakout khỏi vùng giá 1970$, thì dễ dàng tiến đến 1985$ trong tương lai. Có thể thiết lập lệnh breakout tại vùng giá này. Và theo biểu đồ đa khung, đà tăng vẫn đang được đảm bảo.

SELL GOLD zone 1983 - 1985

Stop Loss : 1990

Take profit1 : 1980
Take profit 2: 1975
Take profit 3: 1965

Lưu ý: Cài TP SL đầy đủ chiến thắng thị trường và an toàn trong giao dịch
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.