BestSC

Biểu đồ kỹ thuật ngắn hạn

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá Vàng đã thử thách khá lâu điểm giá tròn 1800 trong ngày hôm nay sau khi tăng giá nối tiếp từ vị trí break out khỏi đường xu hướng dài hạn (a), điều này cũng được lưu ý trong xuất bản hàng tuần được công bố vào hôm chủ nhật.

Hiện tại nó vẫn sẽ còn được nhận hỗ trợ nhưng để có thể tiếp tục tăng giá nó cần phải hoạt động phía trên điểm giá tròn 1800.

Khối lượng giao dịch trong ngày cho thấy một lực lượng mua hàng đáng kể.

Chúng ta đã tăng giá từ 1760 đến nay nơi xuất hiện của POC Volume Profile , mức tăng giá khá tốt nhưng chưa có một nhịp điều chỉnh kỹ thuật nào toàn ngày vậy nên mức điều chỉnh toàn ngày mà tôi kỳ vọng được đặt tại vùng 1815 – 1825 (hình chữ nhật màu đỏ).

Ngay cả việc suy giảm xuống dưới đường xu hướng (a) nhưng nếu còn hoạt động trên đường xu hướng (b) thì về mặt kỹ thuật thì giá vàng vẫn còn được nhận hỗ trợ.

Một số update ngắn hạn trong ngày,
Chúc các bạn một tuần làm việc hiệu quả.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.