AMBroker

Vàng - Cứ đợi điều chỉnh là mua

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chúc mừng các trader có BUY vàng như các nhận định trước đây. Hiện tại cập nhật tín hiệu của giá vàng:
Xu hướng: Tăng
Hỗ trợ: 1266-1280 và 1305-1325, 1350, 1380.
Kháng cự 1450
Price action: Mô hình inside bar được hình thành với mother bar lớn và inside bar tương đối nhỏ. Giá break xuống hỏi mô hình
Giá nhiều khả năng sẽ điều chỉnh giảm trong một vài ngày tới, tuy nhiên bias vẫn là tăng khi giá giữ vững bên trên hỗ trợ 1350
Chúng ta có thể canh BUY Vàng khi có tín hiệu price action hoặc tại bên trên hỗ trợ 1350-1380.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.