Gold-Invest

Chiến lược Scaping cho Vàng 17/05/2023

Giá lên
Gold-Invest Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
DỰ BÁO GIAO DỊCH CHIẾN LƯỢC:

CANH SELL XAUUSD QUANH VÙNG GIÁ 1993 - 1995


Stop Loss : 1997
Take Profit 1 : 1985
Take Profit 2 : 1980
Take Profit 3 : 1975


Kịch Bản 1: CANH BUY XAUUSD QUANH VÙNG GIÁ 1980 - 1985

Stop Loss : 19977
Take Profit 1 : 1990
Take Profit 2 : 1995
Take Profit 3 : 2000

Kịch Bản 2: CANH BUY XAUUSD QUANH VÙNG GIÁ 1975 - 1978

Stop Loss : 1970
Take Profit 1 : 1985
Take Profit 2 : 1990
Take Profit 3 : 1995

Lưu ý : hãy đánh 1% tài khoản để đảm bảo nguyên tắc quản lý vốn. Không vào quá 5% vốn trong vòng 10 giá gần nhất
Luôn đặt SL trong mọi trường hợp, Chú ý vào lệnh theo vốn hiện tại
Bình luận:
Lệnh BUY kịch bản 2 đóng lợi nhuận + 80 pips
Bình luận:
+40 pips lệnh Buy kéo Sl về entry

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.