Gold-Invest

Mỹ có nguy cơ vỡ nợ, Nhà đầu tư Vàng cần làm gì

Gold-Invest Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
DỰ BÁO GIAO DỊCH CHIẾN LƯỢC:

Kịch Bản 1: CANH SELL XAUUSD QUANH VÙNG GIÁ 2020 - 2025


Stop Loss : 2028
Take Profit 1 : 2015
Take Profit 2 : 2010
Take Profit 3 : 2005

Kịch Bản 2: CANH SELL XAUUSD QUANH VÙNG GIÁ 1990 - 1993

Stop Loss : 1997
Take Profit 1 : 1985
Take Profit 2 : 1980
Take Profit 3 : 1975


Kịch Bản 1: CANH BUY XAUUSD QUANH VÙNG GIÁ 2000 - 2005

Stop Loss : 1997
Take Profit 1 : 2010
Take Profit 2 : 2015
Take Profit 3 : 2020

Kịch Bản 2: CANH BUY XAUUSD QUANH VÙNG GIÁ 1995

Stop Loss : 1992
Take Profit 1 : 2000
Take Profit 2 : 2005
Take Profit 3 : 2010

Lưu ý : hãy đánh 1% tài khoản để đảm bảo nguyên tắc quản lý vốn. Không vào quá 5% vốn trong vòng 10 giá gần nhất
Luôn đặt SL trong mọi trường hợp, Chú ý vào lệnh theo vốn hiện tại
Bình luận:
Lệnh Sell kịch bản 2 cán TP1

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.