Gold-Invest

BÀI HỌC SỐ 4 CHO 1 TRADER

Đào tạo
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Trading ko phải là 1 cuộc đua.

Càng không phải là một trò chơi nơi thể hiện ai giỏi hơn ai.

Trading là một hành trình chiến thắng bản thân.

Lợi nhuận được tạo ra như một phần thưởng nhờ vào sự kiên trì luyện tập, kỷ luật mà bạn dành nhiều thời gian và có thái độ tốt với thị trường.

Vị thế và hoàn cảnh mỗi người mỗi khác sẽ cho ra các kết quả khác nhau, vì vậy chỉ có bạn mới có thể hiểu và giúp đỡ chính bạn trên con đường trading chứ không ai khác.

Nếu coi trading là một cuộc đua, cuộc thi bạn sẽ sớm đánh mất chính bản thân mình trên con đường tìm đích đến cho tâm lý giao dịch bản thân.

Không định vị được vị thế của bản thân và vít ga theo những traders khác sẽ là mối hiểm hoá phá hoại tài khoản của mình.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.