FAST-TRADING

GOLD TIẾP TỤC TẠO CẤU TRÚC TAM GIÁC CHO XU HƯỚNG TĂNG TIẾP DIỄN

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Trong bài viết hôm qua, chúng ta nhìn thấy mô hình tam giác tích lũy quanh vùng 1934 - 1937 và chờ cơ hội Buy tiếp xu hướng tại đây, sau đó giá đã tăng mạnh ngay trong phiên tối. Và đến phiên sáng hôm nay, nếu xét lại thêm lần nữa cấu trúc tích lũy, chúng ta lại nhìn thấy 1 cấu trúc tam giác quanh vùng 1942 - 1944, như vậy khả năng đợt sóng tăng vẫn sẽ còn kéo dài hết phiên ngày hôm nay.

Nếu như cấu trúc tam giác sáng nay xuất hiện, vậy chúng ta có thể cho rằng mô hình tam giác hôm qua chỉ là 1 sóng iv trong con sóng 3 mở rộng và sóng tam giác hiện tại sẽ được đánh nhãn là sóng 4 trên con sóng lớn hơn.

Ở dạng mô hình tam giác sẽ có 4 sóng con ABCDE và giá đang di chuyển trên con sóng C, vì vậy có thể sẽ còn D và E trong phiên chiều phải hoàn thành trước khi ra sóng đẩy 5.

Nếu xem xét giao dịch thì anh em nên chờ giá Breakout khỏi kênh giá BD và chờ Buy tại vùng cầu 1942 - 1944, mục tiêu cho chiến lược này là 1962 - 1965.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.