FAST-TRADING

GOLD tạo cấu trúc tam giác quanh vùng 193x

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên hôm qua, sau khi hoàn thành mô hình hiệu chỉnh ABC và kết thúc sóng C tại 1914 thì GOLD đã có phiên bật tăng trở lại trong đêm, cho thấy xu hướng tăng vẫn còn rất mạnh.

Trong phiên sáng hôm nay, GOLD đang tiếp tục tích luỹ mô hình dạng tam giác quanh vùng 1934 - 1935, chúng ta có thể xem xét chờ giá phá qua khỏi mũi tam giác này và sẽ chờ Buy quanh mốc này.

Lưu ý là phải chờ giá phá qua rồi mới thực thi lệnh, hạn chế Buy trước để an toàn.

Mục tiêu dự kiến cho chiến lược này sẽ quanh 1941 - 1945.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.