Dự đoán và phân tích

Cờ đuôi nheo

Mô hình cờ đuôi nheo có thể dùng để vào lệnh trong pha tiếp diễn của một xu hướng. Mô hình này thường xuất hiện sau khi giá giật mạnh và có thể đi kèm với các khoảng trống (giống như cái cột của cờ đuôi nheo), khi đó, mô hình cờ đuôi nheo biểu thị một giai đoạn lưỡng lự ngay giữa đường đi hoàn chỉnh của giá, xác nhận bước đi trước đó. Giá lúc này xếp thành hình tam giác cân nhỏ, bắt đầu từ đáy và thuôn dần về đỉnh theo hướng phát triển của mô hình.

Mô hình cờ đuôi nheo giá lên có thể xuất hiện sau một pha lên, còn cờ đuôi nheo giá xuống sẽ xuất hiện sau một pha xuống. Mô hình này sẽ hoàn thành khi giá vượt qua tam giá theo cùng xu hướng trước đó tại điểm sẽ tiếp tục theo hướng này. Những nhà giao dịch theo phong cách thận trọng có thể tìm kiếm thêm các tín hiệu xác nhận giá sẽ tiếp tục đi theo xu hướng cũ. Mức giá mục tiêu có thể ước lượng bằng các kỹ thuật đo độ dài của cột cờ và kéo dài theo hướng giá sẽ phá mô hình. Có một ngưỡng dừng lỗ phổ biến nằm ngay ngoài thân cờ ở phần ngược lại với phía phá vỡ mô hình. Không nên nhầm lẫn cờ đuôi nheo với tam giác, đó là các mô hình khác nhau hoàn toàn.
Hiển thị thêm Ý tưởng
1
2
1
2