FAST-TRADING

GOLD tích luỹ sóng hiệu chỉnh IV dạng tam giác

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Ở bài viết trước, sau khi gía breakout khỏi neckline của mô hình vai đầu vai trước đó thì đã tiếp tục tăng bám theo xu hướng phục hồi kể từ đầu tuần đến nay.

Hiện tại nếu chúng ta đánh nhãn sóng tại vùng này sẽ có thể giả đỉnh giá đang chạy trên con sóng 3 với sóng 3 có cấu trúc 5 sóng nhỏ bên trong (I-II-III-IV-V). Ngoài ra, sóng hiệu chỉnh IV đang hình thành cấu trúc dạng tam giác, là dạng hiệu chỉnh cuối trong 1 con sóng.

Chúng ta có thể chờ giá breakout khỏi vùng mũi tam giác và chờ Buy quanh vùng 1662 - 1663 với mục tiêu ngắn hạn 1675 - 1682.

Có thể quản lý dừng lỗ tại đáy sóng II (1650).
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.