FAST-TRADING

GOLD xuất hiện mô hình vai đầu vai nghịch ngắn hạn

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên hôm qua, sau khi hoàn thành mẫu sóng hiệu chỉnh A-B-C tại vùng 1639 - 1640 thì GOLD tiếp tục bật tăng trở lại, yếu tố tăng giá hiện tại của VÀNG đến từ việc FED đang cân nhắc việc giảm tốc độ nâng lãi suất trong thời gian tới.

Hiện tại nếu quan sát cấu trúc thì chúng ta sẽ nhìn thấy một mô hình vai đầu vai nghịch đang được hình thành tại khu vực 165x, cho thấy khả năng xu hướng sẽ còn tăng trong chiều tối nay.

Nếu xem xét giao dịch chúng ta có thể cân nhắc Buy quanh mốc 1657.54 với mục tiêu dự kiến tại 1667 - 1671.

Có thể quản lý dừng lỗ tại vùng đầu mô hình 1650.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.