AMBroker

Chờ đợi cơ hội mua vào Vàng

FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Xu hướng: Trung tính/ Bullish
KHáng cự: 1305-1310, 1325, 1355
Hỗ trợ: 1180-1220, 1237, 1266-1280.
Price action: Tuần trước mô hình bullish fakey hình thành đẩy giá lên cao hơn, đồng thời pin bar + inside bar đã break lên phía trên thay vì xuống dưới.
Với fakey đẩy giá lên cao và cũng có thể coi là tính hiệu sell thất bại, bullish bias sẽ duy trì trên hỗ 1266-1280, mỗi khi giá xuống sẽ là cơ hội buy.
Giao dịch: Cân nhắc mua vào tại 1266-1280 với tín hiệu price action rõ ràng. Mục tiêu chốt lời tại vùng 1310-1325
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.