G_G_Trader

Ngôi sao chiêm tinh học

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Các bạn còn nhớ ngôi sao chiêm tinh học này chứ? Đúng như dự đoán và giá đi trong vùng cánh sao . Dự đoán có nhịp hồi về 1835 và tiếp tục đi xuống vùng 1750.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.