TrategySherpa

XAU thế giới tăng nhẹ, vàng trong nước giảm

Giá lên
TrategySherpa Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
SJC Ho Chi Minh City has reduced 4 million VND/tael on the buying side and 3.5 million VND/tael on the selling side.
Many experts believe that in the near future, the Fed is ready to lower interest rates. Recent failures in peace negotiations in the Gaza Strip are still supporting gold prices.
Many important data will be published this week, including April PPI and CPI of the US. These will be data points that investors need to pay special attention to because they will have a major impact on the Fed's interest rate decision and the associated impact on gold prices.
Bình luận:
BUY XAU 2340
TP1; 2345
TP2: 2350 |
SL : 2344

Free Signals : t.me/mastercurrencyforex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.