Gold-Invest

Thời điểm đẹp để Sell Vàng hôm nay 22/11/2022

Giá xuống
Gold-Invest Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Theo các dấu hiệu thì Vàng đang có xu hướng Giảm rõ rệt. Mức kháng cự 1750 khả năng sẽ là điểm đảo chiều của Vàng. Chúng ta sẽ nắm bắt điểm này của Vàng để sell xuống.

Kỳ vọng của tôi sẽ là mốc 1730 và ở đây sẽ gặp hỗ trợ 1727 và chúng ta lại tiếp tục Buy Vàng ở thời điểm này.

DỰ BÁO GIAO DỊCH CHIẾN LƯỢC:

CANH SELL XAUUSD QUANH VÙNG GIÁ 1747 - 1752


Stop Loss : 1760
Take Profit 1 : 1740
Take Profit 2 : 1735
Take Profit 3 : 1730

CANH BUY XAUUSD QUANH VÙNG GIÁ 1730 - 1735

Stop Loss : 1722
Take Profit 1 : 1740
Take Profit 2 : 1745
Take Profit 3 : 1750

Lưu ý : hãy đánh 1% tài khoản để đảm bảo nguyên tắc quản lý vốn. Không vào quá 5% vốn trong vòng 10 giá gần nhất
Luôn đặt SL trong mọi trường hợp, Chú ý vào lệnh theo vốn hiện tại
Bình luận:
Đóng lợi nhuận Sell +70 pips
Bình luận:
Đóng lợi nhuận Buy +80 pips
Bình luận:
Chiến lược Buy và Sell đều cán TP 2 + 120 pips từng chiến lược

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.