Gold-Invest

Vàng đã về 1750, sang tuần khả năng sẽ là mốc 1735 hỗ trợ

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Các nhà đầu tư có thể xem phân tích và dự báo của Gold Invest để thấy rằng sự phân tích về đang vẫn rất chuẩn theo xu hướng đã phân tích. Nhưng không thể chính xác 100% được nên vấn đề quản trị vốn và luôn luôn cài SL là rất quan trọng. Chúc mừng chiến thắng của chúng ta và mong rằng tuần sau sẽ còn thuận lợi hơn nữa. Vàng đã về nốc 1750 và có thể sang tuần sẽ là 1735.

Mốc Kháng Cự: 1775, 1800
Mốc Hỗ Trợ: 1750, 1735


DỰ BÁO GIAO DỊCH CHIẾN LƯỢC:

CANH SELL XAUUSD QUANH VÙNG GIÁ 1760 - 1765


Stop Loss : 1772
Take Profit 1 : 1750
Take Profit 2 : 1745
Take Profit 3 : 1740

CANH BUY XAUUSD QUANH VÙNG GIÁ 1730 - 1735

Stop Loss : 1722
Take Profit 1 : 1740
Take Profit 2 : 1745
Take Profit 3 : 1750

Lưu ý : hãy đánh 1% tài khoản để đảm bảo nguyên tắc quản lý vốn. Không vào quá 5% vốn trong vòng 10 giá gần nhất
Luôn đặt SL trong mọi trường hợp, Chú ý vào lệnh theo vốn hiện tại

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.