Gold-Invest

Vàng giảm lấy đà bật tăng lên 1800 hoặc có thể hơn thế nữa 17/11

Giá xuống
Gold-Invest Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Khả năng đà hồi phục của vàng sẽ có 1 nhịp về 1750 - 1755, nếu Vàng về được vùng này thì khả năng cao sẽ lấy đà bật cho Vàng lên 1800. Tôi khá là mong đợi vùng này sẽ xảy ra.
Cây nến 11H chốt 1662 nên có thể ưu tiên giảm để Vàng về mốc 1650

Mốc Kháng Cự: 1775, 1800
Mốc Hỗ Trợ: 1750, 1735


DỰ BÁO GIAO DỊCH CHIẾN LƯỢC:

CANH SELL XAUUSD QUANH VÙNG GIÁ 1767 - 1770


Stop Loss : 1777
Take Profit 1 : 1760
Take Profit 2 : 1755
Take Profit 3 : 1750

CANH BUY XAUUSD QUANH VÙNG GIÁ 1750 - 1755

Stop Loss : 1740
Take Profit 1 : 1760
Take Profit 2 : 1765
Take Profit 3 : 1770

Lưu ý : hãy đánh 1% tài khoản để đảm bảo nguyên tắc quản lý vốn. Không vào quá 5% vốn trong vòng 10 giá gần nhất
Luôn đặt SL trong mọi trường hợp, Chú ý vào lệnh theo vốn hiện tại
Bình luận:
Sell cán tp2 + 180 pips
Bình luận:
lệnh buy cán TP1 + 60 pips

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.