MrMin-Trading

XAUUSD: Ổn định kinh tế, vàng trở lại xu hướng giảm!

Giá xuống
MrMin-Trading Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Ngay cả khi giá Vàng giảm xuống dưới 2005 đô la, con số tròn 2.000 đô la có thể hoạt động như một bộ lọc bổ sung về phía nam trước khi hướng XAU/USD về mức thấp nhất vào giữa tháng 4 là khoảng 1.970 đô la.

Mặt khác, đường kháng cự giảm dần đã tồn tại hai tuần, khoảng $2,027 vào thời điểm báo chí, bảo vệ sự phục hồi của giá Vàng trong ngắn hạn.

Canh SELL GOLD vùng giá 2026 - 2029

Stoploss: 2035

Take profit 1: 2020
Take profit 2: 2015
Take profit 3: 2010

Chú ý: Cài SL, TP đầy đủ để chiến thắng thị trường và an toàn trong giao dịch!
Bình luận:
Canh BUY GOLD vùng giá 2004 - 2001

Stoploss: 1995

Take profit 1: 2010
Take profit 2: 2015
Take profit 3: 2020
Giao dịch đang hoạt động:
BUY +50pips
Giao dịch đang hoạt động:
BUY HIT TP1 +70pips
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Plan BUY +140pips

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.