MrMin-Trading

Thứ 2 - Biến động nhẹ trong biên giá hẹp

Giá xuống
MrMin-Trading Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Dữ liệu vào thứ Sáu cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ tăng hơn dự kiến ​​trong tháng 4 và lạm phát tăng tốc.
Tỷ lệ tăng lãi suất thấp tới 17,4% chỉ hơn một tuần trước cho thấy kỳ vọng về việc Fed tạm dừng đã bị bỏ qua như thế nào, giúp đồng đô la Mỹ tăng tuần thứ ba và gây sức ép lên giá vàng.
Vàng, vốn không mang lại lợi suất riêng, có xu hướng không được các nhà đầu tư ưa chuộng khi lãi suất tăng.
Chỉ số đô la ổn định và khiến vàng thỏi đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.
Cổ phiếu châu Á và chứng khoán tương lai của Mỹ tăng điểm khi thỏa thuận đình chỉ trần nợ của chính phủ Mỹ chấm dứt tình trạng bế tắc kéo dài.

Canh BUY XAUUSD vùng giá 1943 - 1940 (ngắn hạn)

Stoploss: 1937

Take Profit 1: 1946
Take Profit 2: 1950
Take Profit 3: 1955

Canh SELL GOLD vùng giá 1957 - 1960

Stoploss: 1965
Take profit 1: 1945
Take profit 2: 1940
Take profit 3: 1930

Lưu ý: Cài TP SL đầy đủ chiến thắng thị trường và an toàn trong giao dịch
Giao dịch đang hoạt động:
BUY +40pips
Giao dịch đang hoạt động:
BUY HIT TP1 +50pips
Giao dịch đang hoạt động:
Buy +80pips
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.