BestSC

Đường xu hướng dài hạn - làm rõ quan điểm cơ bản

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá Vàng đã tăng giá nhiều lần từ khu vực POC Volume Profile , giờ đây nó đang áp sát đường xu hướng dài hạn (a).
Cơ bản thì nó đã hoàn thành những mục tiêu cho giai đoạn đầu tuần mà bạn đọc có thể xem lại ở xuất bản liên kết liền mạch dưới đây, những lưu ý khác cũng đã được ghi chép tại những xuất bản trong tuần.
Xuất bản hàng tuần:

Ảm đạm thiếu tác động cơ bản - xu hướng dài hạn - hợp lưu HT:

--------------------------------------------------------------------------------

Đây là một bài viết mang tính kinh tế học căn bản mà tôi muốn làm rõ cho quan điểm cá nhân đã gửi đến bạn đọc ở những xuất bản trước rằng ở kỳ họp FOMC tiếp theo FED không tăng lãi suất hoặc tăng lãi suất thấp hơn nhiều với mức lạm phát thì giá Vàng cũng vẫn sẽ được nhận những hỗ trợ cơ bản nhất định.

Bài viết dưới đây cũng sẽ đi thêm một phần về bản chất tiền tệ cũng như một số lãi suất mà bạn cần biết, sau bài viết này bạn nào rút hết tiền tiết kiệm thì đấy không phải là lỗi của tôi đối với Ngân hàng bởi vì đó chỉ là những chia sẻ đứng trên góc độ cá nhân.

Bản chất của tiền tệ:
Tiền là bất kỳ vật gì hoạt động như một phương tiện trao đổi hay phương tiện thanh toán được chấp nhận rộng rãi.
Hàng hóa là hình thức tiền tệ sớm nhất, nhưng qua thời gian tiền tiến hóa thành tiền giấy, tiền ảo, tiền điện tử và tiền kỹ thuật số. Tất cả đều có chung một thuộc tính cơ bản là chúng được chấp nhận để thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ.

Bản chất cơ bản của lãi suất:
Lãi suất là lượng tiền lãi phải trả trong một đơn vị thời gian. Nói một cách khác, người ta phải trả cho cơ hội được vay tiền. Chi phí cho việc vay tiền tính bằng số tiền trả hàng năm/ số tiền vay, gọi là lãi suất.

Trên đây là khái niệm cơ bản nhất về lãi suất nhưng nó có thể bị bóp méo bởi lạm phát và giá cả tăng cao, ví dụ bạn gửi 100 triệu vào Ngân hàng với lãi suất 5%/ năm thì bạn sẽ có 105 triệu vào cuối năm nhưng bạn không thể mua cùng một số lượng hàng hóa trị giá 100 triệu đó vào đầu năm vì lạm phát và giá cả đã làm thay đổi giá trị hàng hóa.

Tại đây, chúng ta có Lãi suất thực tế và Lãi suất danh nghĩa (lãi suất tiền tệ)

Lãi suất danh nghĩa là lãi suất trên các khoản vay tính bằng tiền, nó được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và số tiền lãi bạn nhìn thấy được tính bằng tiền.
Lãi suất thực tế mới là thứ chúng ta quan tâm, là lãi suất được điều chỉnh theo lạm phát và được tính bằng cách lấy lãi suất danh nghĩa - tỷ lệ lạm phát.

Lấy ví dụ: lãi suất danh nghĩa là 5.50%/ năm – tỉ lệ lạm phát 4%/ năm = 1.50%/ năm.
Như vậy bạn cho vay 100 triệu giá trị hàng hóa thì bạn sẽ chỉ nhận lại được 101.50 triệu/ năm chứ không phải 105.50 triệu/ năm. (cả gốc lẫn lãi)

Đặc biệt là trong thời kỳ lạm phát chúng ta phải sử dụng lãi suất thực tế chứ không phải lãi suất tiền tệ để tính lợi nhuận đầu tư bằng hàng hóa kiếm được trong một năm từ số hàng hóa đầu tư.

Quay trở lại với câu chuyện của FED và cuộc họp FOMC cũng như quyết định lãi suất tháng 11, trường hợp lãi suất công bố giữ nguyên hoặc mức tăng không đủ đề bù đắp cho lạm phát 5.39% ở hiện tại thì Vàng cũng sẽ không phải chịu áp lực mà thay vào đó nó vẫn nhận những hỗ trợ cơ bản nhất định.

FED đã cung cấp một mức lãi suất thấp kỷ lục từ tháng 3/2020 chính vì vậy sẽ rất khó để có thể thử với một mức lãi suất cao hơn, để giải thích sâu thêm nữa thì sẽ khá dài và giờ cũng đã đến lúc chuẩn bị xem MU đại chiến Liv nên tôi xin phép được dừng bài viết/ xuất bản này tại đây.

Chúc bạn đọc một ngày làm việc hiệu quả và hạnh phúc.

MU vô địch, Ronaldo 2 bàn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.