FAST-TRADING

GOLD breakout kênh trên mô hình tích luỹ

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên hôm qua, GOLD có dấu hiệu thoát ra khỉ mô hình tích luỹ đi ngang trong tuần qua, báo hiệu xu hướng phục hồi hình thành.

Hiện tại nếu chúng ta quan sát cấu trúc thì kể từ khi giá breakout thì GOLD đã có 2 lần quay lại kiểm tra vùng tích luỹ và bật lên tại đây, giả định mẫu hiệu chỉnh A-B-C đã hoàn thành và giá đang vận động trên con sóng số 3.

Chúng ta có thể xem xét mua quanh vùng 1876 - 1879 với 2 vùng mục tiêu.

Target 1: 1886.00
Target 2: 1901 - 1909.

Có thể quản lý dừng lỗ tại 1871
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.